POLITYKA PRYWATNOŚCI HACKETT HAMILTON
SP. Z O.O.Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

 

HACKETT HAMILTON Sp. z o.o. bardzo ceni sobie zaufanie swoich Klientów. W szczególności, dokładamy należytych starań do tego, by Nasza współpraca stała na najwyższym poziomie i była źródłem satysfakcji. Jesteśmy otwarci na nowe możliwości i nie boimy się wyzwań. Zawsze jednak z należytą dbałością i starannością podchodzimy do prywatności naszych Klientów. Dlatego też przygotowaliśmy niniejszą Politykę Prywatności, która odpowiada na najważniejsze pytania dotyczące sposobu naszej działalności i pozwala Państwu poznać nas lepiej.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest:
HACKETT HAMILTON Sp. z o.o.
ul. Postępu 14
02-676 Warszawa
NIP: 5272678747
KRS: 0000423357

W jakich celach przetwarzamy Państwa dane oraz gdzie je przechowujemy?

Dane osobowe, które nam Państwo powierzacie przetwarzamy jedynie w celach, na które wyraziliście Państwo uprzednio zgodę i przechowujemy je na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Dane mogą być przesyłane do kraju spoza tego obszaru i tam przetwarzane, lecz za każdym razem o tym informujemy. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli dane są przekazywane poza obszar EOG, stosujemy odpowiednie środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.

Kto ma dostęp do Państwa danych?

Państwa dane są przetwarzane w obrębie firmy HACKETT HAMILTON Sp. z o.o. lub, jeśli to konieczne są przekazywane odpowiednim urzędom w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. urzędy skarbowe). Nie przekazujemy Państwa danych osobom lub podmiotom trzecim, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia Państwu naszych usług, na które wyrazili Państwo zgodę.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

W przypadku przetwarzania uzyskanych od Państwa danych osobowych każdorazowo informujemy, czy jest wymagane podpisanie umowy oraz czy mają Państwo obowiązek przekazać swoje dane osobowe, czy też podanie danych jest dobrowolne i jakie są możliwe konsekwencje niewyrażenia na to zgody.

Jakie przysługują Państwu prawa w związku ochroną danych osobowych?

Prawo dostępu do danych:

W każdej chwili mogą Państwo zażądać informacji o tym, jakie dane osobowe przechowujemy. Aby to zrobić, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: letsworktogether@hacketthamilton.com.

Prawo do przenoszenia danych:

Jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie wyrażonej wcześniej zgody lub zawartej umowy, mają Państwo prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana bezpośrednio do Państwa lub do innego podmiotu, który zostanie nam wskazany.

Prawo do poprawiania danych:

Mają Państwo prawo zażądać poprawienia przez nas swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia danych, które są niekompletne. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem e-mail: letsworktogether@hacketthamilton.com .

Prawo do usunięcia danych:

Mają Państwo w każdej chwili prawo do tego, aby zażądać usunięcia jakichkolwiek Państwa danych przez nas przetwarzanych. Jeśli przetwarzanie tych danych jest dla nas dalej ważne i konieczne (np. w celu wykonania umowy), możemy złożyć od tego żądania sprzeciw.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych:

Mają Państwo prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych. W związku z ograniczeniem przetwarzania danych możemy przechowywać dane oraz wykonywać tylko te operacje, na które

(i) Państwo się zgadzają, które są
(ii) potrzebne do sporów lub ochrony praw innego podmiotu, oraz gdy
(iii) zachodzi ważny interes publiczny.

Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni:

Mają Państwo prawo nie zgodzić się na otrzymywanie od nas materiałów marketingu bezpośredniego, w tym także na sporządzanie analizy profilu, który może być stworzony w celu przygotowania takich materiałów. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać od nas takich informacji, prosimy o kontakt na adres e-mail: letsworktogether@hacketthamilton.com.

Przez jaki czas przetwarzamy dane?

Powierzone nam dane osobowe przetwarzamy jedynie przez czas niezbędny dla celów przetwarzania. Dokładamy należytych starań do tego, by dane nie były przetwarzane dłużej niż jest to konieczne dla realizacji celu lub obowiązku prawnego.

Pliki cookies

Nasza strona wykorzystuje piliki cookies, które mają na celu dostosowanie zawartości strony do Państwa preferencji, optymalizacji korzystania ze strony, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego, tworzenia statystyk i utrzymania sesji. W każdym czasie mogą Państwo zrezygnować z zapisywania plików cookies na swoim urządzeniu poprzez zmianę ustawień w aktualnie używanej przeglądarce internetowej. Ustawienia te, w zależności od rodzaju przeglądarki lub Państwa preferencji, mogą zostać zmienione, np. w taki sposób, aby blokować automatyczne ustawienia cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu ich w urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są w instrukcjach i ustawieniach dotyczących danej przeglądarki internetowej.

Zmiana ustawień przeglądarki oznacza brak zgody na przetwarzanie danych osobowych i w przyszłości uniemożliwi nam przechowywanie danych w urządzeniu końcowym.

Pliki cookies, które są przechowywane w Państwa urządzeniu końcowym nie powodują jego zmian konfiguracyjnych. Zmiana ustawień przeglądarki może jednak powodować utrudnienia w działaniu strony, za co nie ponosimy odpowiedzialności.

Jak mogą Państwo skorzystać ze swoich praw?

Bardzo poważnie podchodzimy do ochrony danych, dlatego, jeśli chcą Państwo dodać, usunąć, zmodyfikować, przenieść swoje dane lub po prostu sprawdzić, czy je przetwarzamy, prosimy o kontakt na adres e-mai: letsworktogether@hacketthamilton.com – odpowiemy na Państwa pytania.

Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym:

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzamy dane osobowe w niewłaściwy sposób, powiedzcie nam o tym, a postaramy się to zmienić. Mają też Państwo prawo do tego, aby zgłosić skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.